Crónica partido de futbol San Cristobal-La Vellés
entre 1969-1970 e integrantes equipo vellesino